หน้าแรก ข้อคิดดีๆ พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรบูชาที่สุด ไม่มีสิ่งใดในโลกศักดิ์สิทธิ์เท่าพ่อและแม่

พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรบูชาที่สุด ไม่มีสิ่งใดในโลกศักดิ์สิทธิ์เท่าพ่อและแม่

0
แบ่งปัน
Loading...

พ่อและแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุดแล้ว ไม่มีสิ่งใดในโลกศักดิ์สิทธิ์เท่าพ่อและแม่อีกแล้ว ตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง บูชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นอื่นองค์ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใดสมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือบิดาและมารดา หรือผู้มีพระคุณของเราเอง อย่าไปมัวขอพรศักดิ์สิทธ์จากแหล่งอื่นๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน พ่อแม่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธฺ์มากมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆไปว่า และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ

Loading...

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า ผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิดกรรมไม่ดีทั้งปวง บุญมีพลังส่งผลเต็มที่ ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบุญ ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้ว ควรทำความดีต่อพ่อและแม่ อย่าทำให้ท่านต้องเสียใจ แล้วชีวิตคุณจะพบแต่สิ่งที่ดี

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here